Θανάσης  Μπασκούτας

 Γενική Συνεύλευση εδαφοσφαίρισης

               Αθήνα 10. 7. 1996

  Από το αρχείο του Λευτέρη Γούδα.

SBU 1 - 5a.jpg
SBU 1 - 5b.jpg
SBU 1 - 5c.jpg
SBU 1 - 5d.jpg