επ.ανα.πετ
Βάρκιζα                        12 / 10 /2019
dU/m     T.A.T/w
Διόνυσος                      15 / 12 /2019
TR/ALL
Volta Greece   5        
Ακτή Βουλιαγμένης  
2,3,4   Ιουνίου  2017

Παρασκευή   Melee   DU       3.30

Σάββατο                    DU     11.00  Κυριακή                     TR      11.00

Volta Greece   6        
              Πρέβεζα  
23,24,25   Ιουνίου  2017

Παρασκευή   Melee   DU       3.30

Σάββατο                    DU     11.00  Κυριακή                     TR      11.00

Volta Greece   7        
            Θεσσαλονίκη  
6,7,8   Οκτωβρίου       2017

Παρασκευή   Melee   DU       3.30

Σάββατο                    DU     11.00  Κυριακή                     TR      11.00

Volta Greece    8        
Ακτή Βουλιαγμένης  
11,12,13   Mαίου  2018

Παρασκευή   Melee   DU       3.30

Σάββατο                    DU     11.00  Κυριακή                     TR      11.00

Volta Greece   9        
              Βουλιαγμένη   
     11,12,13  Μαίου  2018

Παρασκευή   Melee   DU       3.30

Σάββατο                    DU     11.00  Κυριακή                     TR      11.00

Volta Greece   10        
              Πρέβεζα  
 29,30  Ιουνίου -1  Ιουλίου  2017

Παρασκευή   Melee   DU       3.30

Σάββατο                    DU     11.00  Κυριακή                     TR      11.00

PRO  Attica  5 
       Βουλιαγμένη    TR 
         5   Νοεμβρίου  2017
Time : 11.οο - 14.00   
               14.30 -  17.30    
PRO  Attica   6 
       Βουλιαγμένη    TR 
  11   Φεβρουαρίου  2017
Time : 11.οο - 14.00   
               14.30 -  17.30    
PRO  Attica   7 
       Βουλιαγμένη    TR 
  18   Μαρτίου  2018
Time : 11.οο - 14.00   
               14.30 -  17.30    
PRO  Attica   8 
      Βουλιαγμένη    TR 
  1   Απριλίου  2018
Time : 14.οο - 148.00   
             
PRO  Attica   9 
      Βουλιαγμένη    TR 
  16   Σεπτεμβρίου  2018
 
Time : 14.οο - 18.00   
             
PRO  Attica   10 
      Βουλιαγμένη    TR 
  14   Οκτωβρίου  2018
 
Time : 14.οο - 18.00   
             
PRO  Attica   11 
      Βουλιαγμένη    TR 
  25   Νοεμβρίου  2018
 
Time : 14.οο - 18.00   
             
  Open Attica   10     
       Βουλιαγμένη     TR
   25   February  2018
   Time : 10.3ο - 13.30  
     Open Attica   11     
 "σχεδία" - Πλάτωνας  TR
   11    Μαρτίου   2018
   Time : 10.3ο - 13.30  
  Open Attica   12     
       Βουλιαγμένη     TR
   18   Μαρτίου  2018
   Time : 10.3ο - 13.30  
  Open Attica   13     
       Βουλιαγμένη     TR
   1   Απριλίου  2018
   Time : 14.0ο - 1.00  
  Open Attica   14     
       Βουλιαγμένη     TR
   27   Μαίου  2018
   Time : 14.0ο - 18.00  
  Open Attica   15     
       Βουλιαγμένη     TR
      10 Ιουνίου  2018
   Time : 14.0ο - 18.00  
  Open Attica   16     
       Βουλιαγμένη     TR
   30   Σεπτεμβρίου  2018
   Time : 14.0ο - 18.00  
  Open Attica   17     
       Βουλιαγμένη     TR
   28  Οκτωβρίου  2018
   Time : 14.00 - 18.00