Επαναπετ: Γκύζη 24 / 1 /2020

Η εκτελεστική επιτροπή

Αθήνα Γκύζη 15/02/2020 Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων ΕΠΑΝΑΠΕΤ

Στην συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΠΑΝΑΠΕΤ ήταν παρόντες δεκατέσσερις(14) ορισμένοι τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπρόσωποι που εκπροσωπούσαν δέκα(10) από τους δεκαπέντε(15) εγγεγραμμένους στην ΕΠΑΝΑΠΕΤ φορείς. Οι εκπρόσωποι αποφάσισαν: 1. Το σύνολο των ορισμένων από τον φορέα τους εκπροσώπων (μέχρι 2 από κάθε φορέα) αποτελεί πλέον την γενική συνέλευση της ΕΠΑΝΑΠΕΤ. 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΑΝΑΠΕΤ στο εξής θα είναι 7μελής και την αποτελούν με αλφαβητική σειρά οι:

Γεροστάθης Βασίλης (πετάνκ Ακαδημία Πλάτωνος) Ζουμπούλης Ιωάννης (ΓΑΣ Ιλισός) Μαρίνος Δημήτρης (ΠΕΤΑ) Μπολοβίνης Αθανάσιος (Petanque Club Γαλάτσι) Πικραμένος Τάκης (Πετάνκ Παλαιού Φαλήρου) Σούρμπη Αλεξάνδρα (ΑΟ Πετάνκ Πειραιά) Σωτηρίου Χρυσούλα ( Πετάνκ Μαραθώνα) Για την ΕΠΑΝΑΠΕΤ Αλεξάνδρα Σούρμπη


***********************************************************************************************

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων της Επαναπετ στο Γκύζη την Παρασκευή 24/1.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων της επαναπετ, συναντήθηκαν και εξέλεξαν την επταμελή εκτελεστική επιτροπή.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Συνολικά 16 εκπρόσωποι, όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν

Στην συνάντηση έγινε χρήση του διαδικτύου με τη βοήθεια του ειδικού-μέλους Μπολοβίνη Θ.

Η σύνδεση έγινε με την Αυστραλία, την Πρέβεζα και την Κέρκυρα και έδωσε την δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι, από την περιφέρεια και το εξωτερικό.

Οι εργασίες είναι πολλές και διαφορετικες, αλλά υπήρξε μεγάλη διάθεση και κέφι για συμμετοχή.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί ενέργειες, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει χρόνια πριν.

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων της Επαναπετ στο Γκύζη την Παρασκευή 24/1.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων της επαναπετ, συναντήθηκαν και εξέλεξαν την επταμελή εκτελεστική επιτροπή. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Συνολικά 16 εκπρόσωποι, όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν

Στην συνάντηση έγινε χρήση του διαδικτύου με τη βοήθεια του ειδικού-μέλους Μπολοβίνη Θ.

Η σύνδεση έγινε με την Αυστραλία, την Πρέβεζα και την Κέρκυρα και έδωσε την δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι, από την περιφέρεια και το εξωτερικό.

Οι εργασίες είναι πολλές και διαφορετικες, αλλά υπήρξε μεγάλη διάθεση και κέφι για συμμετοχή.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί ενέργειες, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει χρόνια πριν.